Våre tjenester

Våre tjenester kan omfatte alt fra store totalentrepriser til mindre delprosjekter og vedlikeholdsarbeider.

Byggesaksbehandling/sentral godkjenning

  • Ansvarlig søker for alle typer tiltak.
  • Prosjekterende for bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner
  • Utførende for bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner

Sentral godkjenning er begrenset oppad for nye forretnings- og industribygg til 5000 m2 og overnattingsbygg til 2000 m2. For utvendige grave- og rørarbeider i grunnen (VA) har vi en begrensning oppad til kommunal infrastruktur på 200 pe. For gravearbeider for bygninger og vei er det ikke gitt begrensning.

Gjennomføring/utførelse

  • Vi har etablert styringssystemer som sikrer en god og sikker gjennomføring.
  • Vi har en forholdsvis stor maskinpark, lagerhall/verksted og eget snekkerverksted.
  • Vi dekker alle fagområder og kan gjennomføre store og komplekse arbeider.
  • Vi har gode avtaler med leverandører på byggevarer, noe som sikrer våre oppdragsgivere og oss best mulige innkjøp og kvalitet.


Geografiske arbeidsområder

Vi påtar oss hovedsakelig arbeider over hele Østlandet, men vi har et motto at vi ikke skal ha noen geografisk begrensning dersom vi er i stand til å rigge arbeidsplassen for god gjennomføringsevne og HMS..