Noen referanser

Vi setter opp et pilotanlegg for bioraffinering av raudåte i Sortland. Du kan lese om dette prosjektet hos Fiskeribladet.